Trains time table

Trains from Rome to Mascalucia

07:26 Roma Termini
17:48 Catania Ognina
10:22 1 Change
07:35 Roma Termini
17:48 Catania Ognina
10:13 2 Changes
22:26 Roma Termini
11:02 Catania Ognina
12:36 1 Change

Trains from Milan to Mascalucia

18:12 Milano Certosa
11:02 Catania Ognina
16:50 4 Changes
19:18 Milano Certosa
15:16 Catania Ognina
19:58 3 Changes

Trains from Turin to Mascalucia

19:30 Torino Porta Nuova
15:16 Catania Ognina
19:46 2 Changes
21:55 Torino Porta Nuova
17:48 Catania Ognina
19:53 2 Changes

Trains from Bologna to Mascalucia

09:35 Bologna Centrale
07:16 Catania Ognina
21:41 2 Changes
17:18 Bologna Centrale
11:02 Catania Ognina
17:44 2 Changes
19:43 Bologna Centrale
11:02 Catania Ognina
15:19 2 Changes
19:53 Bologna Centrale
11:02 Catania Ognina
15:09 2 Changes

Trains from Florence to Mascalucia

06:30 Firenze S. M. Novella
07:16 Catania Ognina
00:46 2 Changes
10:19 Firenze S. M. Novella
07:16 Catania Ognina
20:57 2 Changes
17:09 Firenze S. M. Novella
11:02 Catania Ognina
17:53 2 Changes
20:38 Firenze S. M. Novella
11:02 Catania Ognina
14:24 2 Changes
21:09 Firenze S. M. Novella
17:48 Catania Ognina
20:39 2 Changes
21:57 Firenze S. M. Novella
15:16 Catania Ognina
17:19 2 Changes

Trains from Trieste to Mascalucia

13:01 Trieste Centrale
11:02 Catania Ognina
22:01 2 Changes
16:15 Trieste Centrale
11:02 Catania Ognina
18:47 3 Changes
20:40 Trieste Centrale
17:48 Catania Ognina
21:08 2 Changes
22:06 Trieste Centrale
17:48 Catania Ognina
19:42 3 Changes

Trains from Perugia to Mascalucia

17:56 Perugia
11:02 Catania Ognina
17:06 2 Changes

Trains from Ancona to Mascalucia

15:30 Ancona
11:02 Catania Ognina
19:32 2 Changes

Trains from Trento to Mascalucia

17:43 Trento
11:02 Catania Ognina
17:19 2 Changes
22:16 Trento
17:48 Catania Ognina
19:32 2 Changes

Trains from Catanzaro to Mascalucia

10:42 Catanzaro
17:48 Catania Ognina
07:06 2 Changes

Trains from Potenza to Mascalucia

14:15 Potenza Superiore
11:02 Catania Ognina
20:47 3 Changes

Trains from Venice to Mascalucia

00:08 Venezia S. Lucia
17:48 Catania Ognina
17:40 2 Changes
16:50 Venezia S. Lucia
15:16 Catania Ognina
22:26 2 Changes
18:25 Venezia S. Lucia
11:02 Catania Ognina
16:37 2 Changes
19:25 Venezia S. Lucia
15:16 Catania Ognina
19:51 3 Changes

Trains from Campobasso to Mascalucia

17:58 Campobasso
11:02 Catania Ognina
17:04 2 Changes

Trains from L’Aquila to Mascalucia

06:19 L'Aquila
07:16 Catania Ognina
00:57 3 Changes
07:22 L'Aquila
07:16 Catania Ognina
23:54 3 Changes
16:55 L'Aquila
11:02 Catania Ognina
18:07 3 Changes
20:10 L'Aquila
17:48 Catania Ognina
21:38 3 Changes

Trains from Aosta to Mascalucia

15:26 Aosta
11:02 Catania Ognina
19:36 4 Changes
16:26 Aosta
15:16 Catania Ognina
22:50 4 Changes
19:26 Aosta
17:48 Catania Ognina
22:22 4 Changes