Trains time table

Trains from Rome to Ischia

05:00 Roma Termini
07:51 Pozzuoli Solfatara
02:51 1 Change
05:40 Roma Termini
08:36 Pozzuoli Solfatara
02:56 1 Change
06:42 Roma Termini
09:36 Pozzuoli Solfatara
02:54 1 Change
08:14 Roma Termini
10:37 Pozzuoli Solfatara
02:23 1 Change
09:36 Roma Termini
13:06 Pozzuoli Solfatara
03:30 1 Change
14:56 Roma Termini
17:06 Pozzuoli Solfatara
02:10 1 Change
18:00 Roma Termini
21:14 Pozzuoli Solfatara
03:14 2 Changes
20:56 Roma Termini
23:14 Pozzuoli Solfatara
02:18 1 Change

Trains from Naples to Ischia

05:05 Napoli Centrale
06:07 Pozzuoli Solfatara
01:02 1 Change
05:32 Napoli Centrale
06:36 Pozzuoli Solfatara
01:04 1 Change
06:42 Napoli Gianturco
07:29 Pozzuoli Solfatara
00:47 Direct
06:56 Napoli Gianturco
07:44 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
06:58 Napoli Montesanto
07:29 Pozzuoli Solfatara
00:31 Direct
07:06 Napoli Mergellina
07:29 Pozzuoli Solfatara
00:23 Direct
07:11 Napoli Gianturco
07:59 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
07:12 Napoli Montesanto
07:44 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
07:20 Napoli Mergellina
07:44 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
07:26 Napoli Gianturco
08:14 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
07:27 Napoli Montesanto
07:59 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
07:35 Napoli Mergellina
07:59 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
07:41 Napoli Gianturco
08:29 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
07:42 Napoli Montesanto
08:14 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
07:50 Napoli Mergellina
08:14 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
07:56 Napoli Gianturco
08:44 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
07:57 Napoli Montesanto
08:29 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
08:05 Napoli Mergellina
08:29 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
08:11 Napoli Gianturco
08:59 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
08:12 Napoli Montesanto
08:44 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
08:20 Napoli Mergellina
08:44 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
08:26 Napoli Gianturco
09:14 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
08:27 Napoli Montesanto
08:59 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
08:34 Napoli Gianturco
09:29 Pozzuoli Solfatara
00:55 Direct
08:35 Napoli Mergellina
08:59 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
08:42 Napoli Montesanto
09:14 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
08:50 Napoli Mergellina
09:14 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
08:50 Napoli Montesanto
09:29 Pozzuoli Solfatara
00:39 Direct
08:56 Napoli Gianturco
09:44 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
08:58 Napoli Mergellina
09:29 Pozzuoli Solfatara
00:31 Direct
09:11 Napoli Gianturco
09:59 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
09:12 Napoli Montesanto
09:44 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
09:20 Napoli Mergellina
09:44 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
09:27 Napoli Montesanto
09:59 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
09:36 Napoli Mergellina
09:59 Pozzuoli Solfatara
00:23 Direct
09:41 Napoli Gianturco
10:29 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
09:56 Napoli Gianturco
10:44 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
09:57 Napoli Montesanto
10:29 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
10:05 Napoli Mergellina
10:29 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
10:11 Napoli Gianturco
10:59 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
10:12 Napoli Montesanto
10:44 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
10:20 Napoli Mergellina
10:44 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
10:26 Napoli Gianturco
11:14 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
10:27 Napoli Montesanto
10:59 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
10:35 Napoli Mergellina
10:59 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
10:41 Napoli Gianturco
11:29 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
10:42 Napoli Montesanto
11:14 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
10:50 Napoli Mergellina
11:14 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
10:57 Napoli Montesanto
11:29 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
11:05 Napoli Mergellina
11:29 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
11:11 Napoli Gianturco
11:59 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
11:26 Napoli Gianturco
12:14 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
11:27 Napoli Montesanto
11:59 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
11:35 Napoli Mergellina
11:59 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
11:41 Napoli Gianturco
12:29 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
11:42 Napoli Montesanto
12:14 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
11:50 Napoli Mergellina
12:14 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
11:57 Napoli Montesanto
12:29 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
12:05 Napoli Mergellina
12:29 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
12:11 Napoli Gianturco
12:59 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
12:26 Napoli Gianturco
13:14 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
12:35 Napoli Mergellina
12:59 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
12:50 Napoli Mergellina
13:14 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
12:56 Napoli Gianturco
13:44 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
13:11 Napoli Gianturco
13:59 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
13:20 Napoli Mergellina
13:44 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
13:26 Napoli Gianturco
14:14 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
13:35 Napoli Mergellina
13:59 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
13:41 Napoli Gianturco
14:29 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
13:50 Napoli Mergellina
14:14 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
13:56 Napoli Gianturco
14:44 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
14:05 Napoli Mergellina
14:29 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
14:11 Napoli Gianturco
14:59 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
14:20 Napoli Mergellina
14:44 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
14:26 Napoli Gianturco
15:14 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
14:35 Napoli Mergellina
14:59 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
14:41 Napoli Gianturco
15:29 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
14:50 Napoli Mergellina
15:14 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
14:56 Napoli Gianturco
15:44 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
15:05 Napoli Mergellina
15:29 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
15:11 Napoli Gianturco
15:59 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
15:20 Napoli Mergellina
15:44 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
15:35 Napoli Mergellina
15:59 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
15:41 Napoli Gianturco
16:29 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
15:56 Napoli Gianturco
16:44 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
16:05 Napoli Mergellina
16:29 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
16:11 Napoli Gianturco
16:59 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
16:20 Napoli Mergellina
16:44 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
16:26 Napoli Gianturco
17:14 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
16:35 Napoli Mergellina
16:59 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
16:41 Napoli Gianturco
17:29 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
16:50 Napoli Mergellina
17:14 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
16:56 Napoli Gianturco
17:44 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
17:05 Napoli Mergellina
17:29 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
17:11 Napoli Gianturco
17:59 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
17:20 Napoli Mergellina
17:44 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
17:26 Napoli Gianturco
18:14 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
17:35 Napoli Mergellina
17:59 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
17:41 Napoli Gianturco
18:29 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
17:50 Napoli Mergellina
18:14 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
17:56 Napoli Gianturco
18:44 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
18:05 Napoli Mergellina
18:29 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
18:11 Napoli Gianturco
18:59 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
18:12 Napoli Montesanto
18:44 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
18:20 Napoli Mergellina
18:44 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
18:26 Napoli Gianturco
19:14 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
18:27 Napoli Montesanto
18:59 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
18:35 Napoli Mergellina
18:59 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
18:41 Napoli Gianturco
19:29 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
18:42 Napoli Montesanto
19:14 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
18:50 Napoli Mergellina
19:14 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
18:56 Napoli Gianturco
19:44 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
18:57 Napoli Montesanto
19:29 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
19:05 Napoli Mergellina
19:29 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
19:11 Napoli Gianturco
19:59 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
19:12 Napoli Montesanto
19:44 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
19:20 Napoli Mergellina
19:44 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
19:27 Napoli Montesanto
19:59 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
19:35 Napoli Mergellina
19:59 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
19:56 Napoli Gianturco
20:44 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
20:11 Napoli Gianturco
20:59 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
20:12 Napoli Montesanto
20:44 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
20:20 Napoli Mergellina
20:44 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
20:26 Napoli Gianturco
21:14 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
20:27 Napoli Montesanto
20:59 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
20:35 Napoli Mergellina
20:59 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
20:41 Napoli Gianturco
21:29 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
20:42 Napoli Montesanto
21:14 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
20:50 Napoli Mergellina
21:14 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
20:56 Napoli Gianturco
21:44 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
20:57 Napoli Montesanto
21:29 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
21:05 Napoli Mergellina
21:29 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
21:12 Napoli Montesanto
21:44 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
21:20 Napoli Mergellina
21:44 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
21:26 Napoli Gianturco
22:14 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
21:41 Napoli Gianturco
22:29 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
21:42 Napoli Montesanto
22:14 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
21:50 Napoli Mergellina
22:14 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
21:56 Napoli Gianturco
22:44 Pozzuoli Solfatara
00:48 Direct
21:57 Napoli Montesanto
22:29 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
22:05 Napoli Mergellina
22:29 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct
22:12 Napoli Montesanto
22:44 Pozzuoli Solfatara
00:32 Direct
22:20 Napoli Mergellina
22:44 Pozzuoli Solfatara
00:24 Direct

Trains from Turin to Ischia

07:50 Torino Porta Nuova
15:06 Pozzuoli Solfatara
07:16 2 Changes
08:00 Torino Porta Susa
15:06 Pozzuoli Solfatara
07:06 2 Changes
08:15 Torino Porta Nuova
16:06 Pozzuoli Solfatara
07:51 2 Changes
09:50 Torino Porta Nuova
17:06 Pozzuoli Solfatara
07:16 2 Changes
09:55 Torino Porta Susa
17:36 Pozzuoli Solfatara
07:41 2 Changes
11:50 Torino Porta Nuova
18:36 Pozzuoli Solfatara
06:46 3 Changes
11:50 Torino Porta Nuova
19:36 Pozzuoli Solfatara
07:46 2 Changes
12:00 Torino Porta Susa
19:36 Pozzuoli Solfatara
07:36 2 Changes
15:50 Torino Porta Nuova
23:14 Pozzuoli Solfatara
07:24 2 Changes
21:55 Torino Porta Nuova
10:06 Pozzuoli Solfatara
12:11 1 Change

Trains from Florence to Ischia

00:40 Firenze S. M. Novella
10:06 Pozzuoli Solfatara
09:26 2 Changes
00:45 Firenze S. M. Novella
10:06 Pozzuoli Solfatara
09:21 3 Changes
10:48 Firenze S. M. Novella
15:06 Pozzuoli Solfatara
04:18 2 Changes
14:38 Firenze S. M. Novella
19:36 Pozzuoli Solfatara
04:58 2 Changes

Trains from Bari to Ischia

07:15 Bari Centrale
13:06 Pozzuoli Solfatara
05:51 3 Changes
07:15 Bari Centrale
13:14 Pozzuoli Solfatara
05:59 3 Changes
07:15 Bari Centrale
14:14 Pozzuoli Solfatara
06:59 2 Changes
13:17 Bari Centrale
17:36 Pozzuoli Solfatara
04:19 3 Changes
13:17 Bari Centrale
18:29 Pozzuoli Solfatara
05:12 3 Changes
13:17 Bari Centrale
19:22 Pozzuoli Solfatara
06:05 2 Changes
16:05 Bari Centrale
22:29 Pozzuoli Solfatara
06:24 3 Changes
18:17 Bari Centrale
23:14 Pozzuoli Solfatara
04:57 1 Change

Trains from Trieste to Ischia

06:45 Trieste Centrale
15:06 Pozzuoli Solfatara
08:21 2 Changes
07:21 Trieste Centrale
18:36 Pozzuoli Solfatara
11:15 2 Changes
09:38 Trieste Centrale
18:36 Pozzuoli Solfatara
08:58 3 Changes
12:15 Trieste Centrale
21:07 Pozzuoli Solfatara
08:52 3 Changes
14:15 Trieste Centrale
23:14 Pozzuoli Solfatara
08:59 3 Changes
22:06 Trieste Centrale
10:06 Pozzuoli Solfatara
12:00 3 Changes

Trains from Perugia to Ischia

04:30 Perugia
13:06 Pozzuoli Solfatara
08:36 3 Changes
11:41 Perugia
19:36 Pozzuoli Solfatara
07:55 3 Changes

Trains from Ancona to Ischia

02:09 Ancona
14:14 Pozzuoli Solfatara
12:05 3 Changes
03:50 Ancona
10:37 Pozzuoli Solfatara
06:47 2 Changes
11:32 Ancona
19:29 Pozzuoli Solfatara
07:57 3 Changes
15:31 Ancona
22:14 Pozzuoli Solfatara
06:43 3 Changes
16:29 Ancona
23:14 Pozzuoli Solfatara
06:45 2 Changes

Trains from Trento to Ischia

07:43 Trento
15:06 Pozzuoli Solfatara
07:23 2 Changes
08:10 Trento
17:06 Pozzuoli Solfatara
08:56 4 Changes
09:10 Trento
18:36 Pozzuoli Solfatara
09:26 4 Changes
15:43 Trento
23:14 Pozzuoli Solfatara
07:31 2 Changes
16:04 Trento
23:14 Pozzuoli Solfatara
07:10 3 Changes
22:16 Trento
09:36 Pozzuoli Solfatara
11:20 2 Changes

Trains from Catanzaro to Ischia

22:54 Catanzaro
05:52 Pozzuoli Solfatara
06:58 3 Changes

Trains from Potenza to Ischia

17:55 Potenza Superiore
21:44 Pozzuoli Solfatara
03:49 4 Changes
17:55 Potenza Superiore
23:14 Pozzuoli Solfatara
05:19 2 Changes

Trains from Venice to Ischia

11:25 Venezia S. Lucia
18:36 Pozzuoli Solfatara
07:11 2 Changes
12:25 Venezia S. Lucia
18:36 Pozzuoli Solfatara
06:11 3 Changes
12:25 Venezia S. Lucia
19:36 Pozzuoli Solfatara
07:11 2 Changes
13:25 Venezia S. Lucia
20:36 Pozzuoli Solfatara
07:11 2 Changes
14:35 Venezia S. Lucia
21:07 Pozzuoli Solfatara
06:32 2 Changes
16:35 Venezia S. Lucia
23:14 Pozzuoli Solfatara
06:39 2 Changes
21:12 Venezia S. Lucia
09:36 Pozzuoli Solfatara
12:24 3 Changes

Trains from Campobasso to Ischia

07:27 Campobasso
11:14 Pozzuoli Solfatara
03:47 2 Changes
13:16 Campobasso
17:14 Pozzuoli Solfatara
03:58 2 Changes
17:58 Campobasso
22:14 Pozzuoli Solfatara
04:16 2 Changes

Trains from L’Aquila to Ischia

09:24 L'Aquila
17:54 Pozzuoli Solfatara
08:30 3 Changes
20:10 L'Aquila
08:30 Pozzuoli Solfatara
12:20 3 Changes

Trains from Aosta to Ischia

05:16 Aosta
15:06 Pozzuoli Solfatara
09:50 4 Changes